ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


logo-footer

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชั้น 1 อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ / Fax : 02-310-8884     โทรศัพท์มือถือ : 084-335-4531
E-mail : ubi@ru.ac.th , ram_rubi@hotmail.com , rubi.ramkhamhaeng@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rubiofficial